Cập nhật ngày 01/04/2013,15:34:38

PC Thừa Thiên Huế: Hoàn thành toàn diện kế hoạch quý I năm 2013.

Trong quý I năm 2013, thời tiết diễn biến thuận lợi không xảy ra thiếu nguồn, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế quyết tâm, phấn đấu, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành sản xuất nên đã bảo đảm cung cấp điện liên tục góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật từng bước hoàn thiện, GDP toàn tỉnh ước đạt 9,2%.

Điện năng thương phẩm toàn tỉnh đạt 227,018 triệu kWh, tăng 9,57% so với cùng kỳ năm 2012, hệ số đàn hồi 1,04%. Giá bán bình quân 1.452,36đ/kWh, tăng 14,36đ/kWh kế hoạch và tăng 126,66đ/kWh so với cùng kỳ năm 2012. Doanh thu tiền điện đạt 277,987 tỷ đồng, tỷ lệ 106,04% kế hoạch. Chỉ tiêu thu tiền điện đạt 93,12% tăng 3,12% kế hoạch. Tổn thất điện năng 6,62% giảm 1,98% kế hoạch giao, giảm 3,07% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong 3 tháng đầu năm Công ty tiếp tục thực hiện các công trình chuyển tiếp năm 2012 và các công trình trong kế hoạch vốn năm 2013. Tập trung vào công trình chống quá tải lưới điện khu vực Đông Bắc phá Tam Giang; Đấu nối lưới điện trạm 110kV Đồng Lâm; Chống quá tải lưới điện tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013; Hoàn thiện lưới điện sau tiếp nhận REII tỉnh Thừa Thiên Huế (2 giai đoạn); Cấp điện vùng Lim, Hương Hồ, Hương Trà... và các công trình xây dựng phục vụ sản xuất với tổng mức đầu tư 73,427 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện sửa chữa lớn 11 công trình lưới điện và 08 công trình phục vụ sản xuất với kế hoạch vốn 12,55 tỷ đồng. Việc đầu tư kịp thời lưới điện đã làm cho bộ mặt đô thị thành phố Huế, các đô thị vệ tinh và khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên rõ rệt, góp phần thực hiện kết luận 48 của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đơn vị đã kịp thời lập Đề án tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn để bán điện đến hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 tại 13/13 xã, thị trấn còn lại với khối lượng 253,74 km đường dây hạ áp, 34.866 khách hàng. Phấn đấu đến cuối tháng 6/2013 tiếp nhận được 11 xã, thị trấn nâng tổng số xã, phường, thị trấn ngành điện tiếp nhận bán điện tận hộ đạt 150/152 xã (tỷ lệ 98,68%). Công ty đã chỉ đạo và triển khai các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị, đồng thời phối hợp với các ban ngành trong tỉnh triển khai thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị 171 của Chính phủ và chỉ đạo của Tổng Công ty. Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả “Giờ Trái đất năm 2013” và chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2013” trên địa bàn tỉnh. Kết quả tiết kiệm điện quý I-2013 thực hiện 3,125 triệu kWh đạt 104,51% so với kế hoạch.

 KH Q1.jpg

Tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2013 tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

Bước sang quý II của năm 2013 theo dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, do bối cảnh cả nước đang triển khai thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là tái cấu trúc đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng thương mại; đồng thời, nền kinh tế nước ta đứng trước những tác động không thuận của tình hình kinh tế thế giới, khu vực. Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013 được xác định là “Năm đô thị”. Huy động tối đa các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo chuyển biến căn bản diện mạo đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phấn đấu để tiến tới đạt cơ bản các tiêu chí đô thị loại I.

Duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phát triển các lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, làm nền tảng vững chắc để phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Để thực hiện tốt mục tiêu đó, trong thới gian đến Công ty sẽ bảo đảm cấp điện phục vụ Festival làng nghề truyền thống năm 2013 và các ngày lễ lớn như: Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả ‘‘Năm kinh doanh và dịch vụ khách hàng’’của EVN. Phối hợp với Sở Công thương lập danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2013 (không hạn chế khi thiếu điện) để trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thực hiện khi có tình huống xấu phải tiết giảm sản lượng và công suất, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện Quốc gia.

Phối hợp với Ban QLDA điện nông thôn miền Trung triển khai thi công Dự án thành phần nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (ADB) giai đoạn (2012-2014) tổng mức đầu tư 157,45 tỷ đồng tại 84 xã trên địa bàn của tỉnh và các đơn vị thi công khắc phục các tồn tại để dứt điểm hoàn thành nghiệm thu đóng điện trong tháng 4/2013 Dự án lưới điện phân phối nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (RD) giai đoạn (2010-2012) tại 69 xã thuộc thành phố Huế và 08 huyện trên địa bàn tỉnh, tổng mức đầu tư 143,658 tỷ đồng. Tập trung cùng các đơn vị tư vấn lập Dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (KFW) vay vốn ngân hàng tái thiết Đức giai đoạn (2013-2015) với tổng mức 4,3 triệu EURO tại 07 huyện, thị xã thành phố của tỉnh. Hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn lưới điện trong kế hoạch vốn năm 2013.

Bên cạnh đó, để bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu tăng trưởng ngày càng cao của phụ tải trong năm 2013 và những năm tới, Công ty đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung sớm đầu tư một số xuất tuyến 22kV tại trạm 110kV KCN Phú Bài, trạm 110kV xi măng Đồng Lâm, trạm 110kV E6, trạm 110kV Phong Điền và triển khai sớm trạm 110kV Điền Lộc, Huế 3, La Sơn theo đúng “Quy hoạch lưới điện tỉnh Thừa Thiên Huế 2011-2015 có xét đến 2020” theo quyết định 5061/QĐ-BCT ngày 04/10/2011 của Bộ Công Thương. Đồng thời bổ sung nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2013 để đơn vị chủ động thực hiện sửa chữa lưới điện, thay thế công tơ, phát triển khách hàng lưới điện hạ áp nông thôn tiếp nhận giai đoạn 2011-2012 với tổng mức 36,59 tỷ đồng.

Kế hoạch
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác:
Chọn ngày