Cập nhật ngày 11/03/2013,15:24:25

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 và Luật đất đai.

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng nhân dân Tỉnh, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã triển khai thực hiện lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trong đơn vị.

Công ty đã tuyên truyền cho CBCNV về mục đích, tầm quan trọng và ý nghĩa chính trị của việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Luật đất đai. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức phổ biến đồng thời lấy ý kiến của CBCNV trong đơn vị về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật đất đai. Vận động CBCNV tích cực nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo.

Mặc dù thời gian tiến hành lấy ý kiến tương đối gấp lại rơi vào dịp Tết Nguyên đán nhưng nhận thức được tầm quan trọng của việc lấy ý kiến góp ý nên các đơn vị đều triển khai nghiêm túc, công khai và dân chủ.

Công ty đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trong đó tập trung vào các nội dung: quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ  bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng và bảo vệ tổ quốc.

Việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đã thể hiện rõ tinh thần làm việc nghiêm túc, ý chí, tâm huyết và trách nhiệm của CBCNV Công ty đối với việc sửa đổi Hiến pháp  góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân. Tất cả các các kiến đóng góp đều được Công ty ghi nhận và tổng hợp báo cáo gửi Hội đồng nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế góp phần vào thành công của việc lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tỉnh Thừa Thiên Huế.

Châu Uyên - P.Thanh tra-Pháp chế.
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác:
Chọn ngày