Cập nhật ngày 11/06/2012,07:50:07

Bồi huấn Quy trình Tháo và Lắp đặt công tơ

     Hiện nay, số lượng công tơ đến hạn kiểm định thuộc địa bàn quản lý của Công ty là rất lớn. Để đáp ứng tình hình sản xuất của đơn vị, Giám đốc Công ty đã điều động biệt phái 12 công nhân từ phân xưởng Cơ Điện đến nhận công tác tại các Điện lực trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ này.

     Để củng cố lại kiến thức về treo tháo công tơ, Giám Đốc Công ty đã giao nhiệm vụ cho phòng Kinh Doanh xây dựng và thực hiện bồi huấn. Nội dung của bồi huấn gồm hai nội dung chính:

+ Bồi huấn về bộ quy trình kinh doanh điện năng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong hai ngày 05&06/6/2012, kết quả kiểm tra cuối đợt bồi huấn tất cả 12 công nhân này đều đạt yêu cầu.

+ Bồi huấn về kỹ thuật treo tháo công tơ gồm hai phần lý thuyết và thực hành trong ngày 10/6/2012. Phần lý thuyết bao gồm: Cấu tạo nguyên lý làm việc của công tơ, Quy định công tác lắp đặt mới và thay thế công tơ số 160/TTHPC-KD+KT+KH ngày 12/01/2012, hướng dẫn ghi chép hoàn thiện các biểu mẫu về treo tháo, nghiệm thu, . . . Kết quả các công nhân này đã nắm bắt được về phần lý thuyết và đã lắp đặt và treo tháo hệ thống đo đếm vào cột.

      Một số hình ảnh  về lớp tập huấn:

qttl-congto 1.png

boi-huan-quy-trinh-thao-va-lap-dat-cong-to-IMG_0716

Giảng viên đang trình bày lý thuyết về kỹ thuật treo tháo công tơ


qttl-congto 2.png 

boi-huan-quy-trinh-thao-va-lap-dat-cong-to-IMG_0723

Các học viên đang thực tập lắp ráp thùng 04 công tơ trước khi treo tháo


qttl-congto 3.png 

boi-huan-quy-trinh-thao-va-lap-dat-cong-to-IMG_0745

Các học viên đang thực tập đấu nối kẹp rẽ nhánh


qttl-congto 4.png 

boi-huan-quy-trinh-thao-va-lap-dat-cong-to-IMG_0749

Các học viên đang thực tập thi công đai thép không rĩ


qttl-congto 5.png 

boi-huan-quy-trinh-thao-va-lap-dat-cong-to-IMG_0761

Các học viên đang thực tập viết biên bản treo tháo công tơ & sử dụng kiềm niêm

Phòng Kinh Doanh
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác:
Chọn ngày