Cập nhật ngày 30/06/2012,10:26:30

Thực hiện Thông tư số 17/2012TT-BCT ngày 29/6/2012 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện từ ngày 01/7/2012

     Kính gửi : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện Thông tư số 17/2012TT-BCT ngày 29/6/2012 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện từ ngày 01/7/2012; Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện những nội dụng sau:

     1. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thực hiện ghi chốt chỉ số công tơ để thực hiện điều chỉnh giá điện mới kể từ ngày 01/7/2012.

     2. Để đảm bảo tính đúng tiền điện cho tất cả các khách hàng sử dụng điện trong tháng đổi giá (sản lượng điện đến ngày 01/7/2012 tính theo biểu giá cũ, sản lượng điện sau ngày 01/7/2012 tính theo biểu giá mới), Công ty Điện lực thực hiện ghi chốt chỉ số công tơ cho các khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp… (trừ khách hàng mua lẻ điện sinh hoạt) trên địa bàn toàn tỉnh vào ngày 01/7/2012.
    Các khách hàng sử dụng vào mục đích sinh hoạt trong tháng đổi giá (tháng 07/2011), việc tính tiền điện được áp dụng phương pháp tính ”nội suy” theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

    3. Khu vực nông thôn: Công ty Điện lực làm việc với các tổ chức mua buôn điện (Công ty CP điện lực Phú Lộc, HTX dịch vụ điện, …) để xác định chỉ số công tơ vào ngày 01/7/2012 nhằm tính đúng giá điện cho các Tổ chức kinh doanh điện.

    4. Sau khi chuyển đổi hoàn chỉnh, Công ty Điện lực sẽ mời Sở Công Thương, Sở Tài Chính - Vật giá kiểm tra, nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng sử dụng điện.

    Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế kính báo cáo UBND tỉnh để biết.

File đính kèm:   bc ubnd tinh gia dien 01.7.2012.doc
Phòng Kinh Doanh
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác:
Chọn ngày