Cập nhật ngày 21/11/2012,07:52:29

Hồ sơ, thủ tục và thời gian giải quyết cấp điện ngoài mục đích sinh hoạt.

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CẤP ĐIỆN

NGOÀI MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

 1. Cấp điện mới (công tơ 1 pha hoặc 3 pha) ngoài mục đích sinh hoạt không phải đầu tư thêm công trình:

a. Hồ sơ: Giấy đề nghị mua điện (theo mẫu); Bảng kê thiết bị dùng điện, chế độ và công suất sử dụng điện (theo mẫu);

* Hai loại giấy tờ sau (bản sao có công chứng hoặc chứng thực):

+ Một trong các giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện:

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Hợp đồng thuê nhà hoặc hợp đồng thuê đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

+ Một trong các giấy tờ liên quan đến khách hàng mua điện:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Giấy phép đầu tư;

- Quyết định thành lập đơn vị;

Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên thì Giấy đề nghị mua điện có xác nhận của UBND phường, xã tại nơi đề nghị mua điện.

* Đối với khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất đăng ký sử dụng cực đại từ 80 kW hoặc máy biến áp có dung lượng từ 100 kVA trở lên, phải đăng ký biểu đồ phụ tải (theo mẫu) và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện.

b. Thời gian giải quyết kể từ khi khách hàng đáp ứng đầy đủ hồ sơ theo quy định:

- Công tơ 1 pha: không quá 07 ngày làm việc.

- Công tơ 3 pha: không quá 10 ngày làm việc.

* Các biểu mẫu đăng ký mua điện lấy tại địa chỉ trang web: www.dienluctth.com.vn/khách hàng cần biết/thủ tục cấp điện ngoài mục đích sinh hoạt (mục đính kèm)

 2. Cấp điện mới ngoài mục đích sinh hoạt khách hàng tự đầu tư công trình điện:

a. Hồ sơ gồm:

- Giấy đề nghị mua điện (theo mẫu).

- Bảng kê thiết bị dùng điện, chế độ và công suất sử dụng điện (theo mẫu);

- Bảng đăng ký biểu đồ phụ tải (Đối với khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất đăng ký cực đại từ 80kW hoặc máy biến áp có dung lượng từ 100kVA trở lên) (theo mẫu).

b.  Hai loại giấy tờ sau (bản sao có công chứng hoặc chứng thực):

+ Một trong các giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện:

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Hợp đồng thuê nhà hoặc hợp đồng thuê đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

Đối với trường hợp đầu tư TBA chuyên dùng cấp điện cho khu dân cư, khu đô thị mới, chung cư, khu công nghiệp và khu nuôi trồng thủy, hải sản cần bổ sung thêm: Giấy phép (chứng chỉ) quy hoạch và bản vẽ quy hoạch phân lô;

+ Các giấy tờ liên quan đến khách hàng mua điện:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Giấy phép đầu tư;

- Quyết định thành lập đơn vị;

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư;

- Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên thì có Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay chính quyền địa phương tại nơi đăng ký mua điện.

   c. Thời gian giải quyết việc cấp điện đối với trường hợp khách hàng tự đầu tư công trình khi khách hàng đáp ứng đầy đủ hồ sơ theo quy định:

- Thời gian lập phương án cấp điện: 12 ngày làm việc;

- Thời gian ra quyết định phê duyệt phương án cấp điện: 03 ngày làm việc;

- Thời gian thỏa thuận thiết kế (khi có đầy đủ hồ sơ thiết kế): 15 ngày làm việc;

- Quyết định cấp điện phụ tải mới: 03 ngày làm việc;

- Thời gian từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ nghiệm thu đến khi đóng điện đưa công trình vào sử dụng: 05 ngày làm việc;   

   - Các công việc khác do chủ đầu tư tự quyết định.

 3. Cấp điện mới ngoài mục đích sinh hoạt đối với trường hợp đề nghị ngành điện đầu tư công trình:

a. Hồ sơ, thủ tục cấp điện : Như quy định ở phần 2.

b. Điều kiện để ngành điện đầu tư công trình điện:

- Hồ sơ đề nghị mua điện phải đầy đủ theo quy định;

- Bảng phân tích tài chính của dự án đầu tư công trình điện đảm bảo vay được vốn ngân hàng để đầu tư hoặc các trường hợp đã được bố trí vốn phục vụ cấp điện cho mục đích an ninh quốc phòng và an sinh xã hội;

- Bên mua điện thực hiện bảo lãnh hợp đồng trong thời gian một (01) năm (số tiền bảo lãnh bằng 10% tổng mức đầu tư công trình cấp điện).

c. Thời gian giải quyết cấp điện: Từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và bảo lãnh hợp đồng đến khi cấp điện: từ 06 tháng đến 08 tháng.

 4 Đối với khách hàng có nhu cầu mua điện ngắn hạn (không quá 03 tháng):

a. Hồ sơ, thủ tục cấp điện: Ngoài hồ sơ mua điện như quy định ở phần 2, hồ sơ còn có thêm:

- Giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tiền đặt cọc bằng 1,5 tháng hoặc số ngày tiêu thụ điện;

b. Thời gian giải quyết cấp điện kể từ khi khách hàng đáp ứng đầy đủ hồ sơ:

+ Trường hợp không phải đầu tư thêm công trình: Như quy định tại phần 1.

+ Trường hợp khách hàng tự đầu tư công trình: Như quy định tại phần 2.

 5. Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, mua điện từ lưới điện phân phối với tổng công suất máy biến áp từ 50kVA trở lên, hồ sơ gồm có:

a. Hồ sơ gồm:

- Giấy đề nghị mua điện (theo mẫu);

- Bảng kê thiết bị dùng điện, chế độ và công suất sử dụng điện (theo mẫu);

- Bảng đăng ký biểu đồ phụ tải (Đối với khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất đăng ký cực đại từ 80kW hoặc máy biến áp có dung lượng từ 100kVA trở lên) (theo mẫu).

- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực Giấy phép hoạt động Điện lực do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

   b . Thời gian giải quyết cấp điện: Tương tự thời gian quy định tại phần 2.

File đính kèm:   kd- m03; giaymua dien ngoai muc dich sinhhoat moi.doc   kd-m04.doc; ban liet ke tbd.doc   kd-m06;bieu do phu tai.doc

Ý kiến bạn đọc:

Lê Xuân Thu, xuanthusctv@yahoo.com, 05/03/2014,08:58:09

Em cần đăng ký điện 3 pha cho công ty kinh doanh dịch vụ, muốn gắn loại MCB 50-100A thì công suất bao nhiêu KW? cần xin cấp điện áp bao nhiêu KV thì tiêu chuẩn, hồ sơ cần những gì. Xin cảm ơn

Phản hồi: 1. Lắp loại MCB 50-100A tương ứng với công suất sử dụng từ 30 đến 60kW. (Cách tính P = √3 UI Cosφ, với cấp điện áp 0,4kV và Cosφ = 0,85). Lưu ý: Bạn chỉ được sử dụng thiết bị sẵn có để lắp đặt bảo vệ hệ thống điện trong nhà bạn. Vì theo quy định: - Ngành Điện đầu tư: TI (trừ trường hợp có thỏa thuận khác); công tơ; thiết bị bảo vệ sau công tơ (áp tô mát hoặc cầu chì…); hộp công tơ; phụ kiện để treo công tơ; dây dẫn điện đến công tơ (dây dẫn, xà, sứ, ghíp...); - Bên mua điện (khách hàng) đầu tư: vật tư và nhân công để lắp đặt dây sau công tơ (trừ áp tô mát hoặc cầu chì sau công tơ); Vì vậy, tùy thuộc vào công suất đăng ký sử dụng thì ngành Điện sẽ lắp đặt hệ thống đo đếm và thiết bị bảo vệ phù hợp. 2. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt cũng như sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ở cấp điện áp 0,4kV (trừ những khu vực do các tổ chức mua buôn bán lẻ quản lý và bán điện). 3. Hồ sơ và thủ tục đề nghị mua điện tham khảo tại địa chỉ: www.dienluctth.com.vn/khách hàng cần biết/Thủ tục cấp điện mới/ Hồ sơ, thủ tục và thời gian giải quyết cấp điện ngoài mục đích sinh hoạt.

Phòng Kinh Doanh
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Chọn ngày