Cập nhật ngày 06/03/2013,14:44:00

Kế hoạch triển khai: Chương trình “Tuyên truyền tiết kiệm điện trong nhà trường”

Thực hiện c ông văn số 605/EVNCPC-QHCĐ ngày 15/2/2013 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc triển khai Chương trình “Tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học”;

Công ty triển khai Chương trình với những nội dung chính như sau:

I.  Nội dung chương trình:

1.     Mục đích yêu cầu:

Tuyên truyền các chủ trương chính sách và các giải pháp tiết kiệm điện trong gia đình nhằm từng bước nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và xây dựng ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vì sự phát triển bền vững của đất nước, đồng thời đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày của mọi gia đình và toàn xã hội.

2.     Phạm vi, đối tượng tuyên truyền:

Học sinh các trường PTCS và PTTH trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Năm nay sẽ tổ chức tại 02 trường thuộc trung tâm Thành phố Huế và 08 trường thuộc 08 huyện, thị xã.

3.     Các hình thức tuyên truyền:

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền lưu động; phát tờ rơi, thư ngõ qua kênh giao tiếp khách hàng;

Thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa của các nhà trường để tổ chức Thi tìm hiểu kiến thức tiết kiệm điện;

         + Phổ biến chủ trương và các Giải pháp TKĐ trong gia đình

         + Hỏi-Đáp có thưởng

        + Làm bài trắc nghiệm, tự luận, đề xuất các giải pháp hay về TKĐ trong gia đình…

4.     Giải thưởng:

- Tại mỗi trường có từ 15-:-30 giải thưởng;
- Giải thưởng bằng hiện vật có in thông điệp tuyên truyền TKĐ, hoặc có thể bằng hiện kim;
- Giá trị mỗi giải thưởng từ 100.000 đến 200.000 đồng.

5.     Tiến độ thực hiện:

- Tháng 2: Triển khai chương trình, tuyên truyền quảng bá;
- Tháng 3, 4: Thực hiện Chương trình;

- Tháng 5: Đánh giá tổng kết.

II. Tổ chức thực hiện:

1.     Phòng Tổ chức&NS : Thành lập các Ban, Nhóm thực hiện chương trình:

- Thành lập Ban Tổ chức Chương trình “Tuyên truyền tiết kiệm điện trong nhà trường” gồm các thành phần:

+ Đ/c Nguyễn Sinh                         Trưởng ban

+ Đ/c Nguyễn Qua                         Phó ban trực

+ Đ/c Hoàng Ngọc Hoài Quang       Phó ban

+ Các Đ/c trong BTV Đoàn TN; Bí thư đoàn TN các chi đoàn Điện lực, chuyên viên phụ trách công tác TKĐ là những ban viên.

- Nhóm biên soạn tài liệu, thiết kế slide:

+ Đ/c Hồ Đăng Lộc                        Nhóm trưởng

+ Đ/c Ngô Viết Trương, Phạm Nguyên Quang, Huỳnh Thế Quốc;

- Nhóm tuyên truyền, trình bày và điều hành các cuộc thi:

+ Đ/c Hoàng Ngọc Hoài Quang       Nhóm trưởng

+ Các Đ/c trong BTV Đoàn TN, Bí thư các Chi đoàn Điện lực;

+ Lãnh đạo Phòng Kinh doanh;

- Nhóm Hậu cần: Chẩn bị chu đáo các thủ tục, vật tư, thiết bị, kinh phí phục vụ chương trình:

+ Đ/c Ngô Viết Trương                  Nhóm trưởng;

+ Các Đ/c trong BTV Đoàn TN là những thành viên.

2.     Phòng Kinh doanh :

- Phối hợp Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương để ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Công ty/các Điện lực thực hiện Chương trình thi đua “Tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học năm 2013”;
- Thực hiện tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng: Trang Web Công ty; Đài HTV, TRT; Báo Thừa Thiên Huế;

- Phối hợp lồng ghép tuyên truyền lưu động; Chuẩn bị nội dung tuyên truyền bằng pa nô, áp phích tại trụ sở các Điện lực và các trường tham gia Chương trình.

3.     Các Điện lực :

- Phối hợp làm việc với Phòng Giáo dục, Công Thương (Kinh tế) các huyện, thị xã; thành phố Huế và Hiệu trưởng các trường tham gia Chương trình để thống nhất phương án thực hiện.
- Phối hợp Tuyên truyền qua các kênh: Phát tờ rơi, tài liệu về nội dung của Chương trình tại nơi thực hiện Chương trình.

Phòng Tài chính kế toán : Hướng dẫn các Phòng và Điện lực liên quan thanh toán và quyết toán các khoản chi phí tuyên truyền TKĐ và chi phí thực hiện chương trình thi đua theo đúng tinh thần công văn số 450/EVN CPC-KTGS MBĐ ngày 25/01/2013 và các văn bản quy định hiện hành.

File đính kèm:   tuyen truyenm tkd trong nha truong.doc
Phòng Kinh Doanh
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Các tin khác:
Chọn ngày