Danh mục »  Biên tập và đăng ý kiến bạn đọc | Ý kiến bạn đọc đã được đăng

Ngày góp ý 09/12/2014,12:18:03
IP bạn đọc 123.19.34.196
Trạng thái Đang chờ biên tập và đăng (TT=0)
Họ tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)
Phản hồi
    
Danh sách bạn đọcTT
Trầm văn vinh 0
1
Tin có bạn đọc góp ý
Triển khai thí điểm dự án “ Hệ thống GIS trong công tác quản lý vận hành lưới điện ” tại Điện lực Bắc Sông Hương - Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.
Hồ sơ, thủ tục và thời gian giải quyết cấp điện ngoài mục đích sinh hoạt.
Quy trình Phiếu công tác - Phiếu thao tác
1